قیمت تلویزیون های سه بعدی سامسونگ + جدول

عصر کالا - تلویزیون سامسونگ مدل Samsung LED ۴۶ES۷۷۵۰ به قیمت ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

قیمت تلویزیون های سه بعدی سامسونگ + جدول
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۷:۴۴
  \r\n
  \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung

  \r\n
  \r\n

  \r\n مدل تلویزیون

  \r\n
  \r\n

  \r\n قابلیت سه بعدی

  \r\n
  \r\n

  \r\n نمایشگر(اینچ)

  \r\n
  \r\n

  \r\n قیمت ( تومان )

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 55ES7770

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 55

  \r\n
  \r\n

  \r\n 8,000,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 46ES7770

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 46

  \r\n
  \r\n

  \r\n ---

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 40ES7770

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 40

  \r\n
  \r\n

  \r\n 4,050,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 55ES7750

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 55

  \r\n
  \r\n

  \r\n 6,650,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 46ES7750

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 46

  \r\n
  \r\n

  \r\n 4,800,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 55ES6980

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 55

  \r\n
  \r\n

  \r\n 6,200,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 46ES6980

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 46

  \r\n
  \r\n

  \r\n 4,500,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 40ES6980

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 40

  \r\n
  \r\n

  \r\n 3,300,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 46ES6960

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 46

  \r\n
  \r\n

  \r\n 3,800,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 40ES6960

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 40

  \r\n
  \r\n

  \r\n 3,020,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 55ES6950

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 55

  \r\n
  \r\n

  \r\n 6,500,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 46ES6950

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 46

  \r\n
  \r\n

  \r\n ---

  \r\n
  \r\n

  \r\n Samsung LED 40ES6950

  \r\n
  \r\n

  \r\n دارد

  \r\n
  \r\n

  \r\n 40

  \r\n
  \r\n

  \r\n 2,750,000

  \r\n
  \r\n
  \r\n
  \r\n
  \r\n
  \r\n
  دکه مطبوعات
  • هومکس
  آخرین بروزرسانی ۲ سال پیش
  آرشیو