قیمت دوربین دیجیتالی "کانن"

عصر کالا - دوربین دیجیتال کانن مدل Canon EOS ۱۱۰۰D + ۱۸-۵۵ IS با کیفیت ۱۲.۶ مگاپیکسل به قیمت ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.

قیمت دوربین دیجیتالی "کانن"
نسخه قابل چاپ
جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۶:۵۰

  \r\n به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از باشگاه خبرنگاران , قیمت ها به شرح جدول زیر است:

  \r\n

  \r\n

  \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
  \r\n

  \r\n مدل دوربین

  \r\n
  \r\n

  \r\n کیفیت (مگاپیکسل)

  \r\n
  \r\n

  \r\n قیمت (تومان)

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXUS 500 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 10.1

  \r\n
  \r\n

  \r\n 620,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 1100D + 18-55 IS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 12.6

  \r\n
  \r\n

  \r\n 1,550,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon Ixus 117 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 12.1

  \r\n
  \r\n

  \r\n 580,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon Ixus 132 IS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.6

  \r\n
  \r\n

  \r\n 570,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 1100D (Reble T3) Body

  \r\n
  \r\n

  \r\n 12.6

  \r\n
  \r\n

  \r\n 1,500,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXY 32S

  \r\n
  \r\n

  \r\n 12.1

  \r\n
  \r\n

  \r\n 640,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 1100D (Rebel T3)

  \r\n
  \r\n

  \r\n 12.6

  \r\n
  \r\n

  \r\n 1,330,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 100D

  \r\n
  \r\n

  \r\n 18.0

  \r\n
  \r\n

  \r\n 2,700,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon Powershot A1400

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.0

  \r\n
  \r\n

  \r\n 300,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXUS 1000 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 10.6

  \r\n
  \r\n

  \r\n 640,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon PowerShot A2200

  \r\n
  \r\n

  \r\n 14.1

  \r\n
  \r\n

  \r\n 320,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXUS 1100 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 12.8

  \r\n
  \r\n

  \r\n 700,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXUS 115 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 12.1

  \r\n
  \r\n

  \r\n 530,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon PowerShot A2300

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.0

  \r\n
  \r\n

  \r\n 350,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon Powershot A2500

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.4

  \r\n
  \r\n

  \r\n 400,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXUS 117 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 12.1

  \r\n
  \r\n

  \r\n 600,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon Powershot A2600

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.4

  \r\n
  \r\n

  \r\n 450,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXUS 125 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.8

  \r\n
  \r\n

  \r\n 520,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 600D

  \r\n
  \r\n

  \r\n 18.7

  \r\n
  \r\n

  \r\n 1,880,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 60D Body

  \r\n
  \r\n

  \r\n 18.0

  \r\n
  \r\n

  \r\n 2,550,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon PowerShot A3300 IS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.4

  \r\n
  \r\n

  \r\n 400,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 18.0

  \r\n
  \r\n

  \r\n 4,200,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon PowerShot A3350 IS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.4

  \r\n
  \r\n

  \r\n 420,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXUS 230 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 12.8

  \r\n
  \r\n

  \r\n 560,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon PowerShot A3400 IS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.6

  \r\n
  \r\n

  \r\n 430,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXUS 240 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.1

  \r\n
  \r\n

  \r\n 530,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 18.0

  \r\n
  \r\n

  \r\n 3,350,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon PowerShot A3200 IS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 14.1

  \r\n
  \r\n

  \r\n 360,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXUS 245 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.8

  \r\n
  \r\n

  \r\n 630,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 60D Kit EF 18-55 IS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 18.0

  \r\n
  \r\n

  \r\n 3,100,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon PowerShot A2300 IS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.0

  \r\n
  \r\n

  \r\n 360,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 18.5

  \r\n
  \r\n

  \r\n 2,250,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXUS 300 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 10.0

  \r\n
  \r\n

  \r\n 570,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon IXUS 510 HS

  \r\n
  \r\n

  \r\n 16.8

  \r\n
  \r\n

  \r\n 780,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 650D Body

  \r\n
  \r\n

  \r\n 18.5

  \r\n
  \r\n

  \r\n 2,380,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n Canon EOS 600D (Kiss X5) Body

  \r\n
  \r\n

  \r\n 18.7

  \r\n
  \r\n

  \r\n 2,090,000

  \r\n
  \r\n

  \r\n

  \r\n
  دکه مطبوعات
  • هومکس
  آخرین بروزرسانی ۲ سال پیش
  آرشیو